Velkommen
om bord
på M/S Nana!

 

 

Persondataforordning:
Ansvarlig for beskyttelse af af persondata (GDPR) på www.msnana.dk er:
Charterboat Nana    v/ Morten Kristiansen        CVR NR 17 67 55 08
Sørens Møllevej 16  6440 Augustenborg
tlf 0045 21 45 55 97       E-mail: info@msnana.dk

 

Ved kontakt til ovennævnte kan der anmodes om:
information om registrerede persondata og bearbejdelse og korrektion deraf.
Sletning af data
Begrænsning af bearbejdelse af persondata ifald af der pga. juriske omstændigheder ikke muliggør sletning af data.
Modsigelse af databearbejdelse af dine data hos os og dataoverførelse, ifald af at der er givet samtykke dertil, eller der er skrevet kontrakt derpå.
Ifald af der er givet samtykke kan denne til enhver tid tilbagekaldes.
Det er til enhver tid muligt at klage til datatilsynet ( www.datatilsynet.dk )


Hvordan behandler vi dine oplysninger:
Charterboat Nana behandler de oplysninger du indtaster på vores kontaktformular, når du kontakter os. Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne svare dig og levere den ydelse du har anmodet om.
Når du anmoder om en ydelse giver du samtidig samtykke. Vi behandler herefter dine oplysninger for at kunne give dig den service du har anmodet om.
Oplysningerne er typisk:
Navn, Adresse, Tlf. Nr. E-mailadresse, CVR nr
Cookies når du bruger vores hjemmeside
CPR.nr. når du skal betale som privatperson
opbevaring af oplysninger:
Vi opbevarer dine oplysninger så længe der er sagligt behov for det. Det betyder bl.a., at når du har bestilt noget hos os, så opbevares oplysningerne mindst indtil servicen er fuldført.
Vi opbevarer desuden dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde Charterboat Nana's forpligtelser over for dig som bruger og for at opfylde loven. Det gælder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmaterialer i 5 år.
Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes elektronisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt rettes datoen for" sidst opdateret" nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.


Hvem har adgang:
Adgang til personoplysninger har Morten Kristiansen - Charterboat Nana og evt ansatte i rederiet. Morten Kristiansen er også dataansvarlig på www.msnana.dk.


Tredjemand:
Oplysninger afgivet til www.msnana.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.


Anmeldersite:
Vær opmærksom på flg.:
Såfremt websitet betjener sig af et anmeldersite, betragtes dette som videregivelse af oplysninger til tredjemand. Dette SKAL oplyses her og angives, HVEM oplysningerne VIDEREGIVES til.


Indsigelse og indsigt:
Som registreret hos Charterboat Nana har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt, i hvilke oplysninger, der registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Charterboat Nana via e-mail: info@msnana.dk .


Klage:
Hvis du vil klage over den købte service hos Charterboat Nana, skal du rette henvendelse til
Charterboat Nana - Morten Kristiansen via e-mail: info@msnana.dk .
Enhver tvist mellem kunden og Forretningen afgøres under dansk lovgivning.


Cookies:
En Cookie er en lille datafil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer. Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk, der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende, der kan gøre skade på din computer. Læs evt. mere om cookies på www.cookiecentral.com.
www.msnana.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan Slettes- blokeres: http://minecookies.org/cookiehandtering .

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.